05:39 EDT Chủ nhật, 27/09/2020
 

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Lịch trực của cố vấn học tập Khoa Ngoại ngữ học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thứ hai - 17/09/2018 10:52
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
 
KẾ HOẠCH TRỰC CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TỪ TUẦN 6 ĐẾN TUẦN 19 NĂM HỌC 2018 - 2019
Địa điểm: Phòng chờ nhà B
Tuần 6: Từ 17/09-23/09/2018
 
    Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 
Buổi sáng
CV C. Nguyễn T. Nga A   C. Đàm T. Hằng C. Đàm T. Hằng C. Phạm T. Tuấn
Thời gian 10h45-11h45   8h-10h 8h-10h 8h-10h
Liên hệ 0168 857 9875   0962 234 397 0962 234 397 0983 847 704
 
Buổi chiều
CV   C. Ng. T. Phương Thảo   C. Đỗ T. Hương C. Trần T. Ngân
Thời gian   15h45-16h45   15h30-16h30 13h-15h
Liên hệ   0167 263 6049   0165 483 2973 0975 530 558
 
Tuần 7: Từ 24/09-30/09/2018
    Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 
Buổi sáng
CV C. Nguyễn T. Nga A   C. Đàm T. Hằng   C. Phạm T. Tuấn
Thời gian 10h45-11h45   8h-10h   8h-10h
Liên hệ 0168 857 9875   0962 234 397   0983 847 704
 
Buổi chiều
CV   C. Ng. T. Phương Thảo   C. Đỗ T. Hương C. Trần T. Ngân
Thời gian   15h45-16h45   15h30-16h30 13h-15h
Liên hệ   0167 263 6049   0165 483 2973 0975 530 558
 
Tuần 8: Từ 01/10-07/10/2018
    Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 
Buổi sáng
CV C. Nguyễn T. Nga A   C. Đàm T. Hằng   C. Phạm T. Tuấn
Thời gian 10h45-11h45   8h-10h   8h-10h
Liên hệ 0168 857 9875   0962 234 397   0983 847 704
 
Buổi chiều
CV   C. Ng. T. Phương Thảo   C. Đỗ T. Hương C. Trần T. Ngân
Thời gian   15h45-16h45   15h30-16h30 13h-15h
Liên hệ   0167 263 6049   0165 483 2973 0975 530 558
 
Tuần 9: Từ 08/10-14/10/2018
    Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 
Buổi sáng
CV C. Nguyễn T. Nga A   C. Đàm T. Hằng   C. Phạm T. Tuấn
Thời gian 10h45-11h45   8h-10h   8h-10h
Liên hệ 0168 857 9875   0962 234 397   0983 847 704
 
Buổi chiều
CV   C. Ng. T. Phương Thảo   C. Đỗ T. Hương C. Trần T. Ngân
Thời gian   15h45-16h45   15h30-16h30 13h-15h
Liên hệ   0167 263 6049   0165 483 2973 0975 530 558
 
Tuần 10: Từ 15/10-21/10/2018
    Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 
Buổi sáng
CV C. Nguyễn T. Nga A   C. Vũ T.  Minh Nguyệt C. Lưu T. Hương C. Phạm T. Tuấn
Thời gian 10h45-11h45   10h45-11h45 10h45-11h45 8h-10h
Liên hệ 0168 857 9875   0966 411 544 0989 817 356 0983 847 704
 
Buổi chiều
CV   C. Ng. T. Phương Thảo C. Ng. T. Minh Phương C. Đỗ T. Hương C. Trần T. Ngân
Thời gian   15h45-16h45 15h30-16h30 15h30-16h30 13h-15h
Liên hệ   0167 263 6049 0975 530 558 0165 483 2973 0975 530 558
 
Tuần 11: Từ 22/10-28/10/2018
    Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 
Buổi sáng
CV C. Nguyễn T. Nga A   C. Vũ T.  Minh Nguyệt C. Lưu T. Hương  
Thời gian 10h45-11h45   10h45-11h45 10h45-11h45  
Liên hệ 0168 857 9875   0966 411 544 0989 817 356  
 
Buổi chiều
CV   C. Ng. T. Phương Thảo C. Ng. T. Minh Phương C. Đỗ T. Hương C. Trần T. Minh Phương
Thời gian   15h45-16h45 15h30-16h30 15h30-16h30 15h-16h
Liên hệ   0167 263 6049 0975 530 558 0165 483 2973 0167 538 6646
 
Tuần 12: Từ 29/10-04/11/2018
    Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 
Buổi sáng
CV C. Nguyễn T. Nga A   C. Vũ T.  Minh Nguyệt C. Lưu T. Hương  
Thời gian 10h45-11h45   10h45-11h45 10h45-11h45  
Liên hệ 0168 857 9875   0966 411 544 0989 817 356  
 
Buổi chiều
CV   C. Ng. T. Phương Thảo C. Ng. T. Minh Phương C. Đỗ T. Hương C. Trần T. Minh Phương
Thời gian   15h45-16h45 15h30-16h30 15h30-16h30 15h-16h
Liên hệ   0167 263 6049 0975 530 558 0165 483 2973 0167 538 6646
 
Tuần 13: Từ 05/11-11/11/2018
    Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 
Buổi sáng
CV C. Nguyễn T. Nga A   C. Vũ T.  Minh Nguyệt C. Lưu T. Hương  
Thời gian 10h45-11h45   10h45-11h45 10h45-11h45  
Liên hệ 0168 857 9875   0966 411 544 0989 817 356  
 
Buổi chiều
CV   C. Ng. T. Phương Thảo C. Ng. T. Minh Phương C. Đỗ T. Hương C. Trần T. Minh Phương
Thời gian   15h45-16h45 15h30-16h30 15h30-16h30 15h-16h
Liên hệ   0167 263 6049 0975 530 558 0165 483 2973 0167 538 6646
 
Tuần 14: Từ 12/11-18/11/2018
    Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 
Buổi sáng
CV C. Nguyễn T. Nga A   C. Vũ T.  Minh Nguyệt C. Lưu T. Hương  
Thời gian 10h45-11h45   10h45-11h45 10h45-11h45  
Liên hệ 0168 857 9875   0966 411 544 0989 817 356  
 
Buổi chiều
CV   C. Ng. T. Phương Thảo C. Ng. T. Minh Phương C. Đỗ T. Hương C. Trần T. Minh Phương
Thời gian   15h45-16h45 15h30-16h30 15h30-16h30 15h-16h
Liên hệ   0167 263 6049 0975 530 558 0165 483 2973 0167 538 6646
 
Tuần 15: Từ 19/11-25/11/2018
    Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 
Buổi sáng
CV C. Nguyễn T. Nga A   C. Vũ T.  Minh Nguyệt C. Lưu T. Hương  
Thời gian 10h45-11h45   10h45-11h45 10h45-11h45  
Liên hệ 0168 857 9875   0966 411 544 0989 817 356  
 
Buổi chiều
CV C. Nguyễn Thị Nga B C. Ng. T. Phương Thảo C. Ng. T. Minh Phương C. Đỗ T. Hương C. Trần T. Minh Phương
Thời gian 14h-16h 15h45-16h45 15h30-16h30 15h30-16h30 15h-16h
Liên hệ 0977 463 488 0167 263 6049 0975 530 558 0165 483 2973 0167 538 6646
 
Tuần 16: Từ 26/11-02/12/2018
    Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 
Buổi sáng
CV     C. Vũ T.  Minh Nguyệt C. Lưu T. Hương  
Thời gian     10h45-11h45 10h45-11h45  
Liên hệ     0966 411 544 0989 817 356  
 
Buổi chiều
CV C. Nguyễn Thị Nga B       C. Trần T. Minh Phương
Thời gian 14h-16h       15h-16h
Liên hệ 0977 463 488       0167 538 6646
 
Tuần 17: Từ 03/12-09/12/2018
    Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 
Buổi sáng
CV     C. Vũ T.  Minh Nguyệt C. Lưu T. Hương  
Thời gian     10h45-11h45 10h45-11h45  
Liên hệ     0966 411 544 0989 817 356  
 
Buổi chiều
CV C. Nguyễn Thị Nga B       C. Trần T. Minh Phương
Thời gian 14h-16h       15h-16h
Liên hệ 0977 463 488       0167 538 6646
 
Tuần 18: Từ 10/12-16/12/2018
    Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 
Buổi sáng
CV     C. Vũ T.  Minh Nguyệt C. Lưu T. Hương  
Thời gian     10h45-11h45 10h45-11h45  
Liên hệ     0966 411 544 0989 817 356  
 
Buổi chiều
CV C. Nguyễn Thị Nga B       C. Trần T. Minh Phương
Thời gian 14h-16h       15h-16h
Liên hệ 0977 463 488       0167 538 6646
 
Tuần 19: Từ 17/12-23/12/2018
    Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 
Buổi sáng
CV     C. Vũ T.  Minh Nguyệt C. Lưu T. Hương  
Thời gian     10h45-11h45 10h45-11h45  
Liên hệ     0966 411 544 0989 817 356  
 
Buổi chiều
CV C. Nguyễn Thị Nga B       C. Trần T. Minh Phương
Thời gian 14h-16h       15h-16h
Liên hệ 0977 463 488       0167 538 6646
 

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Nguồn tin: Khoa Ngoại ngữ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn