DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỘI TÌNH NGUYỆN HÈ 2018

BTC đã chọn ra những bạn có đủ điều kiện về cả mặt thời gian, tinh thần, sự đồng ý của gia đình để ghi tên mình vào danh sách
Danh sách:Tác giả bài viết: Nga Nguyễn