23:19 EDT Thứ bảy, 20/10/2018

Trang chủ » Nghiên cứu khoa học

Thạc sĩ Mai Thị Vân Anh bảo vệ thành công đề tài cấp sơ sở năm 2018

Thạc sĩ Mai Thị Vân Anh bảo vệ thành công đề tài cấp sơ sở năm 2018

Sáng 22/06/2018, tại Phòng họp 1, Khu Hiệu Bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài Khoa học cấp cơ sở do ThS. Mai Thị Vân Anh đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm đề tài.

Thông báo tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế “Tự chủ hoạt động khoa học công nghệ tại trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

Thông báo tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế “Tự chủ hoạt động khoa học công nghệ tại trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” của trường Đại học Thủ đô Hà Nội ngày 05 tháng 01 năm 2019.