UBND tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng giáo viên năm 2018

UBND tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng giáo viên năm 2018
UBND tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 319 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên khối Mầm non: 119 chỉ tiêu.

– Giáo viên khối Tiểu học: 157 chỉ tiêu.

– Giáo viên Khối THCS: 43 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: 

– Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ từ ngày 27/08/2018 đến ngày 31/08/2018, trong giờ hành chính.

– Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

http://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-tinh-bac-ninh-tuyen-dung-giao-vien-nam-2018/
 

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng xem tại đây:


 

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Nguồn tin: tuyencongchuc.vn