UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018

UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018
Giáo viên Mầm non: 85 chỉ tiêu, giáo viên Tiểu học: 136 chỉ tiêu, giáo viên Trung học cơ sở: 34 chỉ tiêu. Nhận hồ sơ từ ngày 28/08/2018 đến hết ngày 25/09/2018.

UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên mầm mon, giáo viên tiểu học, giáo viên THCS năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 85 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 136 chỉ tiêu.

– Giáo viên Trung học cơ sở: 34 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 28/08/2018 đến hết ngày 25/09/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Thủy Nguyên.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Thông báo tuyển viên chức giáo viên 2018-1

 

 

Thông báo tuyển viên chức giáo viên 2018-2Thông báo tuyển viên chức giáo viên 2018-3Thông báo tuyển viên chức giáo viên 2018-4

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Nguồn tin: tuyencongchuc.vn