UBND huyện Na Rì, Bắc Kạn tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018

UBND huyện Na Rì, Bắc Kạn tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018
Nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn.

UBND huyện Na Rì, Bắc Kạn tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 08 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 21 chỉ tiêu.

– Giáo viên THCS: 37 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 20/12/2018 đến hết ngày 18/01/2019, trong giờ hành chính.

– Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Na Rì.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

Scanned Image

Scanned Image

Scanned Image

 
 

Scanned Image

Scanned Image

Scanned Image

Scanned Image

Scanned Image

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Scanned Image

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Nguồn tin: tuyencongchuc.vn