Thông tin học bổng dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tiếng Trung

Thông  tin  học  bổng  dành  cho  các bạn sinh viên chuyên ngành tiếng Trung
Thông tin học bổng dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tiếng Trung.
1: Học bổng do viện Khổng Tử cung cấp cho SV tích cực tham gia hoạt động của Viện. Trường ĐHSPHN 2 có 01 suất.

Thời gian: 08/07-19/07/2019. Địa điểm đến: Quế Lâm.

2: Học bổng của Văn phòng Kinh tế và văn hoá Đài Bắc cấp.
Thời gian 2 tháng (7 và 8). Số lượng 02 suất.

3: Trại hè tiếng Hoa 02 tuần (08-21/07), phí tham gia 600 USD.

*** Khoa Ngoại ngữ sẽ lựa chọn trên tinh thần tự nguyện đăng kí của các bạn, nếu số lượng đăng kí nhiều sẽ xét theo thành tích học tập và hoạt động.

Thông tin trại hè:https://drive.google.com/open?id=1szriGWd69iw6mnOj-RxBz2IrpLIBqkOc


Tác giả bài viết: Nga Nguyễn