06:17 ICT Thứ năm, 13/08/2020
 

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2018-2019

Thứ tư - 09/01/2019 06:14
                                                                                                                                                        
                                            
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
  THỜI KHOÁ BIỂU: K 42 SP
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2018-2019
 
 
 
Thứ           SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)  
Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết
 dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm  
 
 
2
                     
Nghe C1.1 2 1-3 C.Tuấn C31 Nói C1.2(1) 2 5-7 C.T Thảo C31  
          Nói C1.2(2) 2 8-10 C.T Thảo C31  
                       
 
3
                     
Từ vựng ngữ nghĩa 2 1-3 C.Tuấn D22 Viết C1.2 2 5-7 C.Nhật D22  
                     
                     
 
4
                     
Kiểm tra đánh giá trong GDTA 2 1-3 C.PhươngB C36 Môn chung 2 5-8      
                     
                       
 
5
                     
Đọc C1.2 2 1-3 C.L Anh D22 Đọc C1.2 2 5-7 C.L Anh D22  
                     
                     
 
6
                     
Giao tiếp liên văn hóa 2 1-3 T.Đen D21            
                     
Xuân hòa, ngày 5 tháng 11 năm 2018
BCN KHOA
 
 
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 42 TIẾNG TRUNG
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2018-2019
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nghe HSK5.2 2 1-3 C.V Nguyệt C25 Đọc HSK5.2 2 5-7 C.V Nguyệt C25
                   
 
3
                   
Ngôn ngữ học Đc 2 1-3 C Nga b C25 Kỹ năng thuyết trình 2 5-7 C Trần C31
                   
 
4
                   
Nói HSK5.2 2 1-3 C .Lý C31 Môn chung 2 5-8    
                   
 
5
                   
Ngữ pháp học 2 2-4 C.Huế C25 Biên dịch 1 3 5-8 C.Chi C25
          PPNCKH 2 9-11 C.Chi C25
                   
 
6
                   
Viết HSK5.2 2 1-3 C.Huế C31          
                   
                   
                   
Xuân hòa, ngày 5 tháng 11 năm 2018
BCN KHOA
      
 
 
 
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 41 TIẾNG TRUNG
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2018-2019
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Kỹ năng biên phiên dich tiếng trung(1) 4 1-4 C.T Nguyệt C24 Kỹ năng biên phiên dich tiếng trung(1) 4 5-9 C.T Nguyệt C24
                   
 
3
                   
Phiên dịch 2(1) 3 1-4 C. Chi C24 Phiên dịch 2(2) 3 5-8 C. Chi C24
                  C25
 
4
                   
Kỹ năng SD ngôn ngữ(1) 3 1-4 C Huế C25 Kỹ năng SD ngôn ngữ(2) 3 5-8 C Huế C25
                   
 
5
                   
Phiên dịch 2(3) 3 1-4 C. Chi C24 Kỹ năng SD ngôn ngữ(3) 3 5-8 C Huế C24
                   
                   
 
6
                   
Kỹ năng biên phiên dich tiếng trung(2) 4 1-4 C.T Nguyệt C24 Kỹ năng biên phiên dich tiếng trung(2) 4 5-9 C.T Nguyệt C24
                   
                   
                   
Xuân hòa, ngày 5 tháng 11 năm 2018
BCN KHOA
     
 
 
 
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 41 NN ANH
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2018-2019
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Biên dịch chuyên ngành 4 1-3 T.Đen C26          
                   
 
3
                   
Biên dịch chuyên ngành 4 1-4 T.Đen C26 Biên dịch chuyên ngành 4 5-7 T.Đen C26
                   
 
4
                   
                   
                   
 
5
                   
Kỹ năng sử dụng TA 3 1-4 C.Tuấn C26          
                   
                   
 
6
                   
                   
                   
                   
                   
Môn thay thế KLTN dạy trong 9 tuần (90 t)
Xuân hòa, ngày 5 tháng 11 năm 2018
BCN KHOA
      
 
 
 
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 41 SƯ PHẠM ANH
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2018-2019
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Kỹ năng sử dụng TA 3 1-4 C.Dung D21 Kỹ năng sử dụng TA 3 5-8 C.Ngân D21
                   
 
3
                   
                   
                   
 
4
                   
                   
                   
 
5
                   
                   
Phát triển NLGDTA 4 2-4 C.Thủy D21          
Phát triển NLGDTA 4 2-4 C.Ngân C31          
 
6
                   
Phát triển NLGDTA 4 2-4 C.Thủy D21          
Phát triển NLGDTA 4 2-4 C.C Ngân C25          
                   
                   
Xuân hòa, ngày 5 tháng 11 năm 2018
BCN KHOA
 
 
  
 
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 43 TIẾNG TRUNG
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2018-2019
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nói HSK4(1) 2 1-3 C.Trần D22 Nói HSK4(2) 2 5-7 C.Trần D22
                   
 
3
                   
Nghe HSK4(1) 2 1-3 C.V Nguyêt B41 Nghe HSK4(2) 2 5-7 C.V Nguyêt B41
                   
 
4
                   
Đọc HSK4(1) 2 1-3 C. Nga B D21 Đọc HSK4(2) 2 5-7 C.Nga B D21
                   
 
5
                   
Tiếng trung du lịch KS(1) 2 1-3 C Nga A C36 Viết HSK4(1) 2 5-7 CV Nguyệt C36
          Viết HSK4(2) 2 8-10 CV Nguyệt C36
                   
 
6
                   
Tiếng trung du lịch KS(1) 2 1-3 C Nga A C26 Ngữ pháp học(1) 2 5-7 C.Huế C26
          Ngữ pháp học(2) 2 8-10 C.Huế C26
                   
                   
Xuân hòa, ngày 5 tháng 11 năm 2018
BCN KHOA
      
 
 
 
 
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 43 NN TIẾNG ANH
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2018-2019
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Từ vựng-ngữ nghĩa(1) 2 1-3 C.LAnh C36 Từ vựng-ngữ nghĩa(2) 2 5-7 C.LAnh C36
Dịch phát ngôn(1) 2 1-4 T.Đức C41          
 
3
                   
Nói B2.2(1) 2 1-3 C.Đ Hương C31 Kỹ năng thuyết trình(1) 2 5-7 C.T.Thảo C26
Nghe B2.2(2) 2 1-3 C.Hiền D21 Kỹ năng thuyết trình(2) 2 8-10 C.T.Thảo C26
 
4
                   
Nghe B2.2(1) 2 1-3 C.Hiền C26 Môn chung 3 5-8    
Dịch câu(2) 3 1-4 C.Đ Hương C41          
 
5
                   
Đọc B2.2(1) 2 1-3 C.PhươngB C41 Viết B2.2(1) 2 5-7 C.Đ Hương C41
Dịch câu(2) 3 1-4 C.Đ Hương C43 Viết B2.2(2) 2 8-10 C.Đ Hương C41
          Đọc B2.2(2) 2 5-7 C.PhươngB C26
 
6
                   
          Dịch phát ngôn(2) 3 5-8 T.Đức C36
Nói B2.2(1) 2 1-3 C.Đ Hương C36          
                   
                   
Xuân hòa, ngày 5 tháng11 năm 2018
BCN KHOA
      
 
 
 
 
 
 
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 43 SƯ PHAM ANH
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2018-2019
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
Nghe B2.2(3) 2 1-3 C.L Hương B41 Từvựng-ngữ nghĩa(4) 2 5-7 C.Tuấn C41
Viết B2.2(1) 2 1-3 C.L Thảo C43 Nói B2.2(2) 2 8-10 C. Tuấn C41
Đọc B2.2(2) 2 1-3 C.ĐHương C45 Dạy ngữ liệu và kỹ năng NN(1) 3 5-8 Hoa C43
Đọc B2  .2(1) 2 1-3 C.Hiền   THSP1(1) 3 9-10 Hoa C43
 
3
          Nói B2.2(1) 2 5-7 C.L Thảo C36
Môn chung         Từvựng-ngữ nghĩa(3) 2 5-7 C.Tuấn C41
          Nói B2.2(3) 2 5-7 C.L Hương C43
 
4
Từvựng-ngữ nghĩa(2) 2 1-3 C.LAnh D22 Dạy ngữ liệu và kỹ năng NN(2) 3 5-8 C.Dung D22
Viết B2.2(1) 2 1-3 C.L Thảo C24 THSP1(2)   9-10 C.Dung D22
Ứng dụng CNTT(2) 2 1-3 C.Ngân C43 Từvựng-ngữ nghĩa(1) 2 5-7 C.Tuấn C24
Ứng dụng CNTT(1) 2 1-3 C.Nhật C45 Nói B2.2(4) 2 5-7 C.L Thảo C26
 
5
          Dạy ngữ liệu và kỹ năng NN(3) 3 5-8 C.Thủy D21
Viết B2.2(3) 2 1-3 C.L Thảo C45 THSP1(3)   9-10 C.Thủy D21
Nghe B2.2(4) 2 1-3 C.L Hương B41 Nghe B2.2(1) 2 5-7 T.Đức B41
Ứng dụng CNTT(3) 2 1-3 C.Ngân   Nghe B2.2(2) 2 8-10 T.Đức B41
 
6
          Viết B2.2(4) 2 5-7 C.PhươngA D21
          Dạy ngữ liệu và kỹ năng NN(4) 3 5-8 C.Thủy D22
Ứng dụng CNTT(4) 2 1-3 C.Ngân C41 THSP1(4)   9-10 C.Thủy D22
Đọc B2.2(4) 2 1-3 C.PhươngB C43 Đọc B2.2(3) 2 5-7 C.ĐHương C25
                   
Xuân hòa, ngày 5 tháng 11 năm 2016
BCN KHOA
      
 
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 A TIẾNG TRUNG
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2018-2019
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Triết học 2 1-4              
          Đọc HSK1(1) 2 8-10 V Nguyệt D22
 
3
                   
Nghe HSk1(1) 2 1-3 C.Vân B44 Nghe HSK1(2) 2 5-7 C Vân B44
Nói HSK2(2) 3 1-4 C.Trần C36 Đọc HSK1(1) 2 8-10 V Nguyệt C43
 
4
                   
Viết HSK1(1) 2 1-3 C Nga A C42 Tiếng anh A22 3 5-8    
                   
 
5
          Tin Đc(LT) 2 5-6 C.Hiền C43
Tin Đc(TH) 2   1-2 C.Hiền PM          
Tin Đc(TH) 2 3-4    C.Hiền               
                   
 
6
                   
Nói HSK2(2) 3 1-4 C.Trần C45          
          Viết HSK1(2) 2 5-7 C Nga A C31
                   
                   
Xuân hòa, ngày 5 tháng 11 năm 2018
BCN KHOA
      
 
 
 
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 44B TIẾNG TRUNG
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2018-2019
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Đọc HSK2(2)  2 1-3 C.Nga B C32 Đọc HSK2(1)  2 5-7 C.Nga B C45
          Nghe HSK1(2) 2 8-10 C.Vân B41
 
3
                   
Nói HSK2(1) 3 1-4 C.Lý C41          
          Nói HSK2(1) 3 5-8 C.Lý C45
 
4
          Tin Đc(LT) 2 5-6 C.Loan C31
Nghe HSK1(1) 2 1-3 C.Vân B41 Tin Đc(TH) 2 7-8 C.Loan PM
          Tin Đc(TH)   9-10     C.Loan PM
 
5
                   
Triết học 3 1-4     Viết HSK2(1) 2 5-7 C T Nguyệt C45
          Viết HSK2(2) 2 8-10 C T Nguyệt C45
                   
 
6
                   
Tiếng anh A22 3 5-8              
                   
                   
                   
Xuân hòa, ngày 5 tháng 11 năm 2018
BCN KHOA
      
 
 
 
 
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 C TIẾNG TRUNG
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2018-2019
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Triết học 3 1-4     Viết HSK2(1) 2 5-7 C Nga A B24
                   
 
3
                   
          Đọc HSK2(1) 2 5-7 C.Nga B D21
Viết HSK2(2) 2 1-3 C T Nguyệt C43 Đọc HSK2(2) 2 8-10 C.Nga B D21
 
4
                   
Nói HSK2(2) 3 1-4 C.Dương A36          
                   
 
5
          Tin Đc(LT) 2 5-6 T.Thắng  
Nói HSK2(1) 3 1-4 C.Dương C33 Tin Đc(TH) 2 7-8 T.Thắng  
          Tin Đc(TH) 2 9-10 T.Thắng  
                   
 
6
          Nghe HSK2(1) 2 5-7 C.Vân C41
Tiếng anh A22         Nghe HSK2(2) 2 8-10 C.Vân C41
                   
                   
                   
Xuân hòa, ngày 5 tháng 11 năm 2018
BCN KHOA
   
 
 
 
 
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 A SƯ PHAM ANH
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2018-2019
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nghe B1.2(1) 2 1-3 C Nhật B44 Đọc B1.2(1) 2 5-7 C.Phương B E34
Nói B1.2(2) 2 1-3 C.Phương A C33 Đọc B1.2(2) 2 8-10 C.PhươngB E34
 
3
                   
Tiếng trung HSK 2 3 1-4   C32 Nói B1.2(1) 2 5-7 C.Phương A C12
          Giáo dục 2 8-10    
 
4
                   
Nghe B1.2(2) 2 1-3 T.Đen B44 Viết B1.2(1) 2  5-7 T.Đen  A36
          Tâm lý 2 8-10    
 
5
                   
Triết học         Tin Đc(LT) 2 5-6 T.Vinh  
          Tin Đc(TH) 2 7-8 T.Vinh  
          Tin Đc(TH) 2 9-10 T.Vinh  
 
6
                   
Tiếng trung HSK 2 3 1-4 Nghĩa Vân E33          
          Viết B1.2(2) 2 5-7 T.Đen C43
                   
                   
Xuân hòa, ngày 5 tháng 11 năm 2018
BCN KHOA
      
 
 
 
 
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 B SƯ PHAM ANH
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2018-2019
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Triết học         Nghe B1.2(1) 2 5-7 T.Đức A36
                   
 
3
                   
Nói B1.2(1) 2 1-3 C.Lanh C45 Giáo dục 2 8-10    
Đọc B1.2(2) 2 1-3 C PhươngA A36 Nói B1.2(2) 2 5-7 C.Lanh A36
 
4
                   
          Đọc B1.2(1) 2 5-7 C .Hiền C36
          Tâm lý 2  8-10    
 
5
                   
Tiếng Trung HSK 3 1-4 C.TVân A36 Viết B1.2(1) 2 5-7 C.Tuấn C31
          Viết B1.2(2) 2 8-10 C.Tuấn C31
                   
 
6
                   
          Tin Đc(LT) 2 5-6 C.Lanh C45
Tiếng Trung HSK 3 1-4 C.TVân B24 Tin Đc(TH) 2 7-8 C.Lanh  
          Tin Đc(TH) 2 9-10 C.Lanh  
                   
                                                                                                                                                     Xuân hòa, ngày 5 tháng 11 năm 2018
BCN KHOA
      
 
 
 
 
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 C SƯ PHAM ANH
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2018-2019
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Triết học         Đọc B1.2(1) 2    5-7 C.L.Hương E33
          Nghe B1.2(1) 2 5-7 C.PhươngA B44
 
3
                   
Nói B1.2(2) 2 1-3 C.L Thảo C33 Giáo dục 2 8-10    
                   
 
4
                   
Tâm lý 2 1-3     Tiếng Trung HSK 3 5-8 C.TVân C33
                   
 
5
                   
Nghe B1.2(1) 2 1-3 C.L Thảo B44 Viết B1.2(1) 2 5-7 C.PhươngA A36
          Nói B1.2(1) 2 5-7 C.L Thảo E35
                   
 
6
                   
Viết B1.2(1) 2 1-3 C.PhươngA A36 Tin Đc(LT) 2 5-6 T.Tú  
          Tin Đc(TH) 2 7-8 T.Tú  
          Tin Đc(TH) 2 9-10 T.Tú  
                   
Xuân hòa, ngày 5 tháng 11 năm 2018
BCN KHOA
      
 
 
 
   
 
  TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA NGOẠI NGỮ
THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 NN ANH
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2018-2019
 
 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
\\
2
                   
Nói B1.2(1) 2 1-3 C.T.Thảo C1.2 Đọc B1.2(1) 2 5-7 C.Hiền E35
          UDCNTT(2) 2 5-7   T.Đen E34
          Đọc B1.2(2) 2 8-10 C.Hiền E35
 
3
                   
Nói B1.2(2) 2 1-3 C.T.Thảo C42 Nói B1.2(3) 2 5-7 C.PhươngB E36
          Tiếng Trung HSK(2) 2 8-11   E36
Viết B1.2(1) 2 1-3 T Đức C32          
 
4
          Nghe B1.2(1) 2 5-7 C.L Hương C41
UDCNTT(1) 2 1-3 T.Đức C13 Nghe B1.2(2) 2   8-10 C.L.Hương C41
          Tin Đc(LT) 2 5-6 T.Tú  
Đọc B1.2(3)    2  1-3 C.L Hương C14 Tin Đc(TH) 2 11-12 T.Tú  
 
5
                   
Triết học                  
          Nghe B1.2(1) 2 5-7 T.Đen C13
                   
 
6
                   
UDCNTT(3) 2 1-3 C.Nhật C12 Viết B1.2(3) 2 5-7 C.PhươngB C32
Viết B1.2(2) 2 1-3 T.Đức E35          
                   
                   
Xuân hòa, ngày 5 tháng 11 năm 2018
BCN KHOA
      
 
 
 
SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC
 
    D21 D22 C24 C25 C26 C31 C36 C41 C43 C45 B41 B44
T2 Sáng  
 
 
                     
Chiều  
 
 
                     
T3 Sáng  
 
 
                     
Chiều  
 
 
                     
T4 Sáng  
 
 
                     
Chiều  
 
 
                     
T5 Sáng  
 
 
                     
Chiều  
 
 
                     
T6 Sáng  
 
 
                     
Chiều  
 
 
                     
 

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Từ khóa: thời khóa biểu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn