03:51 ICT Thứ hai, 10/08/2020
 

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Giảng viên tổ tiếng Trung Quốc thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và NCKH

Thứ năm - 07/03/2019 05:14
“Nâng cao trình độ và năng lực của giảng viên (GV), cán bộ hoạt động khoa học và công nghệ trong trường đại học” là việc làm cấp thiết nhằm thúc đẩy hoạt động giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường năng lực nghiên cứu. Qui định hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) trong các trường ĐH cũng đã chỉ rõ “Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ bắt buộc của giảng viên”. Như vậy GV phải có trách nhiệm thực hiện giảng dạy và NCKH.

Giảng viên tổ tiếng Trung Quốc, Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cũng có 2 nhiệm vụ chính là giảng dạy và NCKH. Nhận thức được tầm quan trọng của công việc NCKH, các giảng viên luôn coi đây là một hoạt động trọng điểm để tiếp tục xây dựng ngành, Khoa, Trường thành địa chỉ đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao.

 

Giảng viên tổ tiếng Trung Quốc đã và đang thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học có quy mô lớn, mang ý nghĩa thiết thực đối với công tác giảng dạy tiếng Trung Quốc. Bên cạnh đó, các giảng viên cũng tích cực tham gia hội thảo khoa học cấp quốc tế, quốc gia, cấp Trường, cấp Khoa về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá trong ngành tiếng Trung, số lượng các bài nghiên cứu ngày càng tăng lên cả về chất và lượng.TS.Trần Linh Chi 

Đến nay, hoạt động NCKH của cán bộ giảng viên tổ tiếng Trung Quốc đạt được nhiều kết quả to lớn. Trong đó, nổi bật là TS.Trần Linh Chi đã cho xuất bản 1 đầu sách với vai trò là tác giả độc lập; 3 bài báo trên tạp chí quốc tế; 2 báo cáo tại hội thảo cấp quốc tế; chủ nhiệm 1 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở; đồng thời hướng dẫn 2 học viên Trung Quốc làm luận văn thạc sĩ và 4 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp.
 

TS. Vũ Thị Huế

TS. Vũ Thị Huế: 4 bài nghiên cứu trên sách, tạp chí nước ngoài, 2 bài nghiên cứu cấp quốc gia, 2 bài nghiên cứu cấp Trường, 3 bài nghiên cứu cấp Khoa và hướng dẫn 4 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp.

TS. Phạm Thị Nghĩa Vân: 1 bài nghiên cứu trên tạp chí quốc tế, 4 bài nghiên cứu cấp quốc gia, 3 bài nghiên cứu cấp Trường.

 

Th.S Lê Huy Hoàng

Th.S Lê Huy Hoàng: 3 bài báo trên các tạp chí trong nước, 1 bài nghiên cứu tại hội thảo cấp trường.
 

Th.S Tô Ánh Nguyệt

Th.S Tô Ánh Nguyệt: 2 bài nghiên cứu tại hội thảo cấp Khoa.
 

Th.S Đàm Thị Hằng
 

Th.S Đàm Thị Hằng: 2 bài nghiên cứu tại hội thảo cấp Khoa.
 

GV. Nguyễn Thị Nga (B)

GV. Nguyễn Thị Nga (B): 2 bài nghiên cứu tại hội thảo quốc tế, 1 bài nghiên cứu tại hội thảo cấp quốc gia, 1 bài nghiên cứu cấp Khoa.
 

GV. Nguyễn Thị Nga (A)

GV. Nguyễn Thị Nga (A): 1 bài nghiên cứu tại hội thảo quốc tế, 1 bài nghiên cứu tại hội thảo cấp Khoa.

Cán bộ giảng viên tổ tiếng Trung Quốc, Khoa Ngoại ngữ sẽ không ngừng hoạt động NCKH hơn nữa để góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ khoa học của bản thân, nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của Khoa, của Trường với xã hội.
 
 

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn