10:28 EDT Thứ ba, 04/08/2020
 

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Danh sách sinh viên K41 làm khóa luận tốt nghiệp

Thứ tư - 21/11/2018 20:46
DANH SÁCH SINH VIÊN K41 LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
 1. NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
STT Họ và tên Đề tài Giảng viên hướng dẫn
1 Nguyễn Thị Lan Hương 现代汉语"冷"与越南语"lạnh"对比分析 TS. Trần Linh Chi
2 Phạm Thị Liên 中国网络用语特点分析 TS. Vũ Thị Huế
3 Nguyễn Thị Mỹ Linh 汉、越人称代词对比研究 TS. Vũ Thị Huế
4 Trần Thị Thuỳ Ninh 现代汉语"热"与越南语"nóng"对比分析 TS. Trần Linh Chi
5 Phùng Mỹ Quyên 汉语中拒绝行为语用的特点 TS. Vũ Thị Huế
6 Nguyễn Thị Phương Thùy 越汉祝颂语言行为对比研究 TS. Phạm Thị Nghĩa Vân
7 Trịnh Thị Trang 汉语"吃"与越南语对应词"ăn"对比分析 TS. Trần Linh Chi
 
 1. NGÔN NGỮ ANH
STT Sinh viên Lớp Tên đề tài GVHD
 1.  
Lê Thị Thương K41 SP A cross culture study of making  introductions in English and Vietnamese Đỗ Tiến Đức
 1.  
Chu Thị Phương Anh K41 SP Applying cooperative learning to develop speaking skills for first- year major English students at HPU 2 Đỗ Tiến Đức
 1.  
Hoàng Thị Minh Hảo K41 SP A study of major sources of borrowing in English vocabulary Đỗ Tiến Đức
 1.  
Trịnh Thị Thanh Hương K41 SP Teachers’ and Students’ Perception towards The Use of Extensive Reading in Class Trần Thị Ngân
Đỗ Thị Thanh Dung
 1.  
Nguyễn Thị Thu Hiến K41 SP An investigation into the challenges in Teaching the Project Session in the new textbooks at K12 schools. Trần Thị Ngân
Đỗ Thị Thanh Dung
 1.  
Lương Ngọc Phương K41NNA Difficulties in oral translation faced by senior English majors at Hanoi Pedagogical University 2 Trần Thị Ngân
 1.  
Phạm Trung Kiên K41 SPA An Investigation into the Effectiveness of Socratic Method in Improving Students’ Speaking Skill: A Case Study in High School Lê Thị Phương Thảo
 1.  
Nguyễn Vĩnh Thuỵ K41 SPA Using Task-Based Language Teaching Activities to Enhance Speaking Skills for the 11th Grade Students at Tam Duong High School Lê Thị Phương Thảo
 1.  
Lê Thị Phương Linh K41 SPA An investigation into the Reality of learning Speaking skill to the non-English majors at HPU2 Nguyễn Thị Thu Thảo
 1.  
Nguyễn Thị Trung Anh K41 SPB A contrastive analysis on some selected idioms related to dogs in English and Vietnamese Phạm Thị Tuấn
 1.  
Phan Khánh Hoà K41 SPB The use of portfolios in writing learning: A case study on selected EFL students in Faculty of Languages, Hanoi Pedagogical University 2 Phạm Thị Tuấn
 1.  
Đinh Quỳnh Như K41 SPA The fate and dignity of the slaves in the work “Uncle Tom’s Cabin” by Harriet Beecher Stowe Phạm Thị Tuấn
 1.  
Bùi Mỹ Trinh K41 SPB Difficulties in Learning Listening Skills Faced by First-year English Major Students in HPU2 Nguyễn Thị Hồng Nhật
 1.  
Phạm Thu Hà K41 SPA Learning English speaking skills beyond the classroom: A study of extra- activities employed by the first year English non-major students at Hanoi Pedagogical University 2 Nguyễn Thị Hồng Nhật
 1.  
Trần Hồng Hạnh K41 SPB English speaking difficulties encountered by the first year English-major students at HPU2 University Nguyễn Thị Hồng Nhật
 1.  
Nguyễn Thị Quyên K41NNA Interpreting problems and strategies: A case study of the fourth year English-major students at HPU2 Nguyễn Thị Hồng Nhật
 1.  
Vũ Nhật Anh K41 SPB A study on the use of visual aids in teaching English at Luong Tai 1 High school Nguyễn Thị Thu Thuỷ
 1.  
Nguyễn Khánh Ly K41 SPB An investigation into vocabulary learning strategies employed by the students at Tien Du 1 High school Nguyễn Thị Thu Thuỷ
 1.  
Nguyễn Thị Trà Giang K41 SPA The effectiveness of using shadowing technique in learning speaking skills of first year English majors at Hanoi Pedagogical University 2 Đỗ Thị Hương
Đỗ Thị Thanh Dung
 1.  
Nguyễn Thị Vy K41B SPA A Study on the Effectiveness of Using some Electronic English Websites to Foster First year English Major students' Extensive Reading at Hanoi Pedagogical University 2 Nguyễn Thị Minh Phương
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Hải K41 SPB A Study on the Effectiveness of Using Cartoon Dubbing Technique to Improve Secondary Students’ English Learning Nguyễn Thị Minh Phương
 1.  
Cao Thị Vân Anh K41A SPA A Study on Factors Affecting First year English Major Students' motivation in English Speaking Skill Classes at Hanoi Pedagogical University 2 Nguyễn Thị Minh Phương
 1.  
Ngô Thị Ngọc K41NNA The  Influence of Role-play Activity on Students’ Participation in Speaking class: An Action Research Project Đào Thị Lan Anh
 1.  
Nguyễn Thu Hương K41NNA A Study on Common Mistakes in English – Vietnamese Translation Đào Thị Lan Anh
 1.  
Bùi Thị Yến K41B SPA The effects of collaborative writing activity on second year English majored students at Ha Noi Pedagogical University 2 Trần Thị Minh Phương
 1.  
Trần Khánh Huyền K41 B SPA Teaching vocabulary through short stories to enhance students ‘ reading comprehension skill for first year English majored students at Ha Noi Pedagogical University 2 Trần Thị Minh Phương
 1.  
Nguyễn Minh Phương K41 A SPA A study of grammatical errors in speaking skill of the first year English majored students at Ha Noi Pedagogical University 2 Trần Thị Minh Phương
 1.  
Phan Thị Thu Trang K41 NNA Difficulties in finding equivalence in the translation of tourirst terms Nguyễn Văn Đen
 1.  
Nguyễn Thị Dân K41 SPA Application of Total Physical Response in teaching vocabulary of primary school Đỗ Thu Hòa
 

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn