LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

9:45 - 11:15 ngày 03 tháng 07 năm 2018: Tổ công tác làm việc với Khoa Ngoại ngữ về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Trưởng đơn vị.
Chi tiết: Tại đây

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn