17:07 ICT Thứ ba, 31/03/2020

Trang chủ » Lịch công tác » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2018 - 2019

Từ ngày 10 tháng 9 năm 2018 đến ngày 16 tháng 9 năm 2018.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2018 - 2019

Khảo sát năng lực tiếng Anh đối với sinh viên khóa 41, 42, 43 ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Tiếng Anh; sinh viên khóa 42, 43 lớp Chất lượng cao và lớp Toán dạy bằng tiếng Anh ngành Sư phạm Toán học; Khảo sát năng lực tiếng Trung HSK 5 đối với sinh viên khóa 41 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2018 - 2019

Từ ngày 27 tháng 8 năm 2018 đến ngày 2 tháng 9 năm 2018.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2018 - 2019

Từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 đến ngày 26 tháng 8 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2018 - 2019

Từ ngày 13 tháng 8 năm 2018 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018.

Lịch trực Khoa và Văn phòng Khoa

LỊCH TRỰC KHOA VÀ TRỰC VĂN PHÒNG KHOA NGOẠI NGỮ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Từ ngày 6 tháng 8 năm 2018 đến ngày 12 tháng 8 năm 2018.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Từ ngày 30 tháng 7 năm 2018 đến ngày 05 tháng 8 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Từ ngày 23 tháng 7 năm 2018 đến ngày 29 tháng 7 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Từ ngày 9 tháng 7 năm 2018 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

9:45 - 11:15 ngày 03 tháng 07 năm 2018: Tổ công tác làm việc với Khoa Ngoại ngữ về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Trưởng đơn vị.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 - (từ 24-27/6/2018).